Faktor pemilihan perbankan islam di antara Bank Islam Malaysia Berhad dan bank konvensional di kalangan kakitangan awam di Kota Kinabalu.

Nor'azurah Md Kamdari, (2006) Faktor pemilihan perbankan islam di antara Bank Islam Malaysia Berhad dan bank konvensional di kalangan kakitangan awam di Kota Kinabalu. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

[img]PDF
2529Kb

Abstract

Kajian ini berpandukan kepada pengumpulan data daripada pelbagai kumpulan kakitangan awam yang merupakan pelanggan perbankan Islam di Bank Islam Malaysia Berhad dan bank konvensional yang menawarkan perkhidmatan perbankan Islam. Kajian menggunakan 500 responden bagi menentukan faktor pemilihan perbankan Islam pelanggan terhadap BIMB, bank konvensional dan kedua-dua bank tersebut. Pengumpulan data terdiri daripada pelanggan dan pendeposit dan telah dibahagikan kepada tiga kategori kakitangan awam iaitu pengurus, eksekutif dan pekerja teknikal di Kota Kinabalu. Analisis keputusan kajian berdasarkan kaedah varimax rotated. Berdasarkan analisis tersebut, kajian telah menemui penentu bagi faktor pertama bagi BIMB iaitu 'lokasi' (X3), 'pendapatan pendeposit (X5)" 'kualiti perkhidmatan pelanggan ' (X4) dan 'harga produk’ (X6). Manakala bagi bank konvensional yang menawarkan Perbankan Islam faktor penentu pertama ialah 'lokasi' (X3), 'pendapatan pendeposit (X5), 'kualiti perkhidmatan pelanggart (X4) dan 'reputasi dan imej Islam’ (Xl). Akhir sekali bagi BIMB dan bank konvensional faktor penentu pertama ialah 'harga produk (X6), 'reputasi dan imej Islam’ (Xl), 'keselesaan (X2) dan 'pendapatan pendeposit (X5).

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Finance, Islamic banking, Bank Islam Malaysia Berhad, Conventional bank
Subjects:?? HG1501-3550 ??
Divisions:SCHOOL > School of Business and Economics
ID Code:3610
Deposited By:IR Admin
Deposited On:29 May 2012 16:59
Last Modified:29 May 2012 16:59

Repository Staff Only: item control page


Browse Repository
Collection
   Articles
   Book
   Speeches
   Thesis
   UMS News
Search
Quick Search

   Latest Repository

Link to other Malaysia University Institutional Repository

Malaysia University Institutional Repository