Penganggaran bilangan pekerja dalam sektor pembuatan di Sabah

Nor Hidayah Mohammad Shukor (2007) Penganggaran bilangan pekerja dalam sektor pembuatan di Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ae0000001127.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Pekerja memainkan peranan yang penting dalam sesuatu pertubuhan. MalahPekeRja memainkan peranan yang penting dalam sesuatu pertubuhan. Malahan penting juga kepada negara. lni kerana jatuh bangunnya sebuah pembangunan adalah bergantung kepada bilangan pekerjaoya. Justeru, menjadi objektif utama kajian ini adalah menganggar bilangan pekerja pada masa hadapan adalah sangat penting. Untuk sampai kepada proses penganggaran ini, kaedah regresi berganda akan digunakan. Namun begitu, terdapat data yang tidak tercerap dan kaedah kubik splin digunakan bagi menganggar nilai yang tidak dicerap ini. Seterusnya dengan menggunakan analisis regresi berganda maka model terbaik akan diperolehi melalui Japan kriteria pemilihan model. Dalam kajian ini, pembolehubah interaksi diambil kira sehingga tertib ketiga dan didapati bahawa pembolehubah interaksi peringkat tinggi adalah bererti. Terdapat sepuluh pembolehubah tidak bersandar, ini juga termasuk tiga pembolehubah patung yang mempengaruhi kepada bilangan pekerja ini. Penggunaan Min Peratus Ralat Mutlak (MAPE) bertujuan membuat perbandingan di antara dua model terbaik yang sesuai digunakan untuk proses penganggaran. Model dengan pembolehubah patung dipilih sebagai model terbaik sesuai dengan nilai MAPEnya yang lebih kecil dari MAPE model tanpa pembolehubah patung. Terdapat tiga ujian yang dijalankan ke atas parameter setelah model terbaik diperolehi. Ujian tersebut adalah; Ujian Individu, Ujian Keseluruhan dan Ujian Waldo Ujian Individu dan Ujian Keseluruhan menolak hipotesis nol bermakna parameter yang terlibat memberikan sumbangan dan kekal dalam model tersebut. Manakala Ujian Wald pula menerima hipotesis nol yang membawa maksud pembuangan pembolehubah yang tidak bererti adalah benar. Ujian kerawakan pula dilakukan bagi menguji ralat sarna ada tertabur secara rawak atau tidak. Penerimaan hipotesis nol bermaksud ralat tertabur secara rawak, dengan kata lain min bagi ralat adalah sifar. Setelah keempat-empat ujian ini dilakukan ke atas model terbaik, maka anggaran bilangan pekerja dapat dilakukan tanpa keraguan. an penting juga kepada negara. lni kerana jatuh bangunnya sebuah pembangunan adalah bergantung kepada bilangan pekerjaoya. Justeru, menjadi objektif utama kajian ini adalah menganggar bilangan pekerja pada masa hadapan adalah sangat penting. Untuk sampai kepada proses penganggaran ini, kaedah regresi berganda akan digunakan. Namun begitu, terdapat data yang tidak tercerap dan kaedah kubik splin digunakan bagi menganggar nilai yang tidak dicerap ini. Seterusnya dengan menggunakan analisis regresi berganda maka model terbaik akan diperolehi melalui Japan kriteria pemilihan model. Dalam kajian ini, pembolehubah interaksi diambil kira sehingga tertib ketiga dan didapati bahawa pembolehubah interaksi peringkat tinggi adalah bererti. Terdapat sepuluh pembolehubah tidak bersandar, ini juga termasuk tiga pembolehubah patung yang mempengaruhi kepada bilangan pekerja ini. Penggunaan Min Peratus Ralat Mutlak (MAPE) bertujuan membuat perbandingan di antara dua model terbaik yang sesuai digunakan untuk proses penganggaran. Model dengan pembolehubah patung dipilih sebagai model terbaik sesuai dengan nilai MAPEnya yang lebih kecil dari MAPE model tanpa pembolehubah patung. Terdapat tiga ujian yang dijalankan ke atas parameter setelah model terbaik diperolehi. Ujian tersebut adalah; Ujian Individu, Ujian Keseluruhan dan Ujian Waldo Ujian Individu dan Ujian Keseluruhan menolak hipotesis nol bermakna parameter yang terlibat memberikan sumbangan dan kekal dalam model tersebut. Manakala Ujian Wald pula menerima hipotesis nol yang membawa maksud pembuangan pembolehubah yang tidak bererti adalah benar. Ujian kerawakan pula dilakukan bagi menguji ralat sarna ada tertabur secara rawak atau tidak. Penerimaan hipotesis nol bermaksud ralat tertabur secara rawak, dengan kata lain min bagi ralat adalah sifar. Setelah keempat-empat ujian ini dilakukan ke atas model terbaik, maka anggaran bilangan pekerja dapat dilakukan tanpa keraguan.

Item Type: Academic Exercise
Uncontrolled Keywords: analisis regresi berganda, bilangan pekerja, model terbaik dan penganggaran.
Subjects: T Technology > TS Manufactures
Divisions: SCHOOL > School of Science and Technology
Depositing User: SITI AZIZAH BINTI IDRIS -
Date Deposited: 17 Jun 2013 01:10
Last Modified: 23 Oct 2017 03:57
URI: http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/6283

Actions (login required)

View Item View Item