Beban tugas guru tingkatan di sekolah menengah di daerah Tuaran

Siti Mardziah Abdullah @ Nurita Uging, (2006) Beban tugas guru tingkatan di sekolah menengah di daerah Tuaran. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

[img]PDF
2202Kb

Abstract

Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat apakah tugas yang membebankan guru-guru tingkatan di sekolah menengah Daerah Tuaran. Seramai 138 guru-guru daripada 5 buah sekolah menengah telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Kaedah kajian adalah tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik. Penganalisisan data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensi seperti mencari kekerapan, peratusan, min, ujian-t dan Ujian ANOVA Satu-Hala. Ujian-t digunakan untuk mengenal pasti perbezaan min beban tugas guru berdasarkan kategori perkhidmatan dan status perkahwinan manakala ANOVA Satu-Hala digunakan untuk mencari perbezaan min beban tugas guru berdasarkan bilangan murid dan pengalaman mengajar. Dapatan kajian menunjukkan beban tugas bukan mengajar adalah (min=3.34). Ujian-menunjukkan [t (136)=-.35, p>.05]. Oleh itu hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbezaan beban tugas berdasarkan kategori perkhidmatan diterima. Sementara perbezaan beban tugas berdasarkan kategori perkahwinan ditolak [t (136)=-2.83, p<.05). ANOVA bagi beban tugas berdasarkan bilangan murid dan pengalaman mengajar diterima.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:work load, secondary form, One-way ANOVA, number of student, teaching experience
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions:SCHOOL > School of Education and Social Development
ID Code:7324
Deposited By:IR Admin
Deposited On:21 Oct 2013 11:37
Last Modified:21 Oct 2013 11:37

Repository Staff Only: item control page


Browse Repository
Collection
   Articles
   Book
   Speeches
   Thesis
   UMS News
Search
Quick Search

   Latest Repository

Link to other Malaysia University Institutional Repository

Malaysia University Institutional Repository