Kesan pendedahan superkonduktor [GdBaSr(Cu₃-xZnx)O₇]terhadap atmosfera

Fong, Wai Hong (2005) Kesan pendedahan superkonduktor [GdBaSr(Cu₃-xZnx)O₇]terhadap atmosfera. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ae0000001827.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Kajian kesan pendedahan superkonduktor GdBaSr(Cu₃-xZnx)O₇ terhadap atmosfera dengan komposisi-x = 0.00, 0.01, 0.03, 0.10 yang telab dihasilkan dengan kaedah tindak balas keadaan pepejal. Sifat kerintangan elektrik pada suhu bilik dikaji dengan kaedah Vander Pauw dan suhu genting T c dilakukan dengan kaedah penduga empat titik. Manakala fasa hablur sampel dikenalpastikan dengan analisa pembelauan sinar-X. Mikrostruktur permukaan sampel dan komposisi element dalam sampel dikaji dengan menggunakan mikroskop elektron imbasan (SEM) dan analisa sinar-X sebaran tenaga (EDAX). Pada talmn 2004, sistem GdBaSr(Cu₃-xZnx)O₇ dengan penggantian Zn (x = 0.00 - 0.10) telah menunjukkan sifat kesuperkonduksian dengan T c-mulo dan T c-sifar dalam julat suhu 73 K - 86 K dan 30 K - 78 K masing-masing. Menurut data piawai kebangsaan, didapati babawa sistem GdBaSr(Cu₃-xZnx)O₇ tanpa sebarang penggantian memmjukkan Tc - 82 K. Seterusnya, didapati bahawa keempat empat sampel menunjukkan sifat kesuperlmnduksian dengan julat kerintangan elektrik (1.90 - 3.20) x��Ω.m secara relatif dalam tabun 2004. Manakala pada tahun 2003 pula julat kerintangan elektriknya hanya (1.77-2.19) x110��Ω.m. Data pembelauan sinar-x menunjukkan fasa 1113 telah distabilkan secara keseluruhan selepas setahun walaupun terdapat pengurangan kandungan fasa 1113 dengan x = 0.03 atas kehadiran fasa asing. Seterusnya, nilai kekisi-a, b dan c tidak mengalami perubahan yang ketara walaupun telah didedahkan kepada atmosfera selepas setahun. Kajian mikrostruktur menggambarkan babawa tiada perubahan ketara pada permukaan struktur untuk sampel komposisi x = 0.01, 0.03 dan 0.10 kerana saiz butiran bagi kedua-dua tahun masih lebih kurang sama iaitu dalam julat 1.3 µm hingga 1.7 µm sahaja. Daripada EDAX, didapati bahawa peratusan unsur oksigen adalah lebih mendominan iaitu dalam julat 61% hingga 70% tetapi unsur gadolinium hanya mencatatkan nilai peratusan dalam julat 1 % hingga 8% sahaja pada tahun 2004.

Item Type: Academic Exercise
Uncontrolled Keywords: superconductivity, temperature, Van der Pauw method, gadolinium, oxygen, electron microscope (SEM), Energy Dispersive X-Ray Analysis
Subjects: T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
Divisions: SCHOOL > School of Science and Technology
Depositing User: MDM SITI AZIZAH IDRIS
Date Deposited: 20 Feb 2014 05:51
Last Modified: 11 Oct 2017 04:56
URI: http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/8127

Actions (login required)

View Item View Item

Browse Repository
Collection
   Articles
   Book
   Speeches
   Thesis
   UMS News
Search
Quick Search

   Latest Repository

Link to other Malaysia University Institutional Repository

Malaysia University Institutional Repository