Pengajaran dan pembelajaran ekonomi STPM menggunakan perisian edutainment interaktif

Mohd. Nazri Abdul Rahman, (2006) Pengajaran dan pembelajaran ekonomi STPM menggunakan perisian edutainment interaktif. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

[img]PDF
10Mb

Abstract

Teknologi multimedia merupakan satu paradigma baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Suasana pembelajaran menjadi lebih menarik kerana adanya gabungan elemen-elemen multimedia seperti teks, grafik, audio dan animasi serta elemen interaktif yang membolehkan pelajar berkomunikasi secara dua hal a dengan perisian. Permainan Interaktif yang berunsurkan pendidikan merupakan satu blok pengetahuan serta asas memori dalam pembelajaran. Melihat kepada kepentingan keduadua elemen ini maka sebuah perisian kursus permainan interaktif dibangunkan oleh pihak Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia demi untuk memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik darjah. Ini kerana perisian kursus permainan interaktif mampu menarik minat murid-murid untuk belajar sambil berhibur. Rekabentuk kajian yang dilaksanakan ialah rekabentuk kajian eksperimen. Ia menggunakan teori pembelajaran yang disarankan oleh Jean Piaget iaitu teori konstruktivisme kognitif. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa rekabentuk interaktif yang terdapat di dalam perisian mencapai nilai min yang paling tinggi sebanyak 3.51. Ini menunjukkan melalui perisian ini murid-murid dapat memahami dan mengingati setiap topik dengan lebih baik dan berkesan melalui permainan interaktif. Dapatan kajian menolak hipotesis yang mengandaikan tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada aras keertian p<0.05 terhadap murid dalam skor Post Test antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan. Kesimpulannya pengajaran dan pembelajaran ekonomi STPM menggunakan perisian edutainment interaktif menunjukkan prestasi pencapaian murid adalah yang lebih baik dalam topik imbangan perdagangan berbanding dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara tradisional.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:multimedia technology, teaching and learning, economic STPM, interactive edutainment, multimedia
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions:SCHOOL > School of Education and Social Development
ID Code:9282
Deposited By:IR Admin
Deposited On:07 Jul 2014 12:21
Last Modified:07 Jul 2014 12:21

Repository Staff Only: item control page


Browse Repository
Collection
   Articles
   Book
   Speeches
   Thesis
   UMS News
Search
Quick Search

   Latest Repository

Link to other Malaysia University Institutional Repository

Malaysia University Institutional Repository