Penggunaan laptop dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah di daerah Keningau

Raymie A. Bakar, (2006) Penggunaan laptop dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah di daerah Keningau. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

[img]PDF
9Mb

Abstract

Kajian ini adalah melihat tahap penggunaan laptop dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah di daerah Keningau. Responden kajian ini adalah seramai 90 orang guru siswazah dan bukan siswazah yang menggunakan laptop sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Sampel yang digunakan juga merangkumi populasi kajian dan diambil daripada kesemua sembilan buah sekolah menengah di daerah Keningau. Instrumen kajian yang digunakan untuk mengukur pembolehubah kajian adalah menggunakan satu set soal selldik. Teknik analisis deskriptif, ujian- t, ANOVA dan MS Excel digunakan bagi menganalisis data melalui penslan SPSS 10.0. Dapatan kajian pada keseluruhannya menunjukkan tahap yang tinggi dalam penggunaan laptop di kalangan guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dapatan tentang tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penggunaan laptop dalam pengajaran dan pembelajaran dengan bidang mata pelajaran yang diajar, kelulusan akademik dan jantina. Sementara itu terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penggunaan laptop dalam pengajaran dan pembelajaran dengan umur di kalangan guru-guru

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:laptop usage, teaching and learning, secondary school, teacher, Keningau district
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions:SCHOOL > School of Education and Social Development
ID Code:9347
Deposited By:IR Admin
Deposited On:14 Jul 2014 14:55
Last Modified:14 Jul 2014 14:55

Repository Staff Only: item control page


Browse Repository
Collection
   Articles
   Book
   Speeches
   Thesis
   UMS News
Search
Quick Search

   Latest Repository

Link to other Malaysia University Institutional Repository

Malaysia University Institutional Repository