Items where Division is "SCHOOL > School of Social Sciences" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Authors | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 91.

A

Ainon Munira Hassan (2009) Fungsi pekan kecil dalam konteks pembangunan masyarakat setempat. Kajian kes: Bongawan, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Arnie Abdul Hamid (2009) Impak pengusiran pendatang asing terhadap tenaga kerja bandar di Kota Kinabalu. University Malaysia Sabah. (Unpublished)

Alinda Liboh (2009) Peranan hutan paya bakau sebagai pengeluar kayu arang dan langkah pemuliharaannya di hutan simpan paya bakau Sibyte, Sandakan. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Azraffi Ibrahim (2009) Projek pengkulturan rumpai laut dengan pembangunan sosio-ekonomi kajian kes : Kg. Kabimbangan dan Kg. Look Butun Daerah Semporna, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Ahmad Helmi Mohd Mukhtar (2009) Sejarah makam kesultanan Brunei di Sabah: Kajian makam Syarif Masyahur, Kimanis. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Adi Jafar (2009) Pengaruh guna tanah terhadap luahan air: Kajian kes lembangan Sg. Tobobon /Sg. Gudon, Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Alcia Paul (2009) Katedral Sacred Heart Kota Kinabalu, 1903-2003. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Anas Nabawi Ismail (2009) Aplikasi penderiaan jauh dalam mengenalpasti perubahan dan pemetaan jenis guna tanah. Kajian kes, Pulau Banggi Kudat. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Aloysius Polius (2009) Pencapaian rendah dalam ujian penilaian sekolah rendah dalam kalangan murid luar bandar: Kajian kes daerah Tenom Sabah. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Abdul Hair Beddu Asis (2009) Aplikasi GIS dalam menentukan potensi hakisan di lembangan Sungai Tuaran,Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

B

Balakrishnan Parasuraman and Aryana Satrya and Balan Rathakrishnan and Balakrishnan Muniapan (2009) Analysing the relationship between unions and joint consultation committee : Case studies of Malaysian and Indonesian postal industries. International Journal of Business and Society, 10 (1). pp. 41-58. ISSN 1511-6670

Bidah Anak Ugong (2009) Bencana warisan budaya Iraq: Perang Teluk 1 (1990-1991) dan Perang Teluk 2 (2003-2004). University Malaysia Sabah. (Unpublished)

C

Chung, Kien Yung (2009) Aplikasi sistem maklumat geografi (GIS) dalam pengaruh bentuk muka bumi terhadap nilai harta tanah perumahan di Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Chan, Pei Hong (2009) Kerjasama hubungan Malaysia dan Perancis tahun 1998 - 2008. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Caroline Francis (2009) Penyertaan dan kepimpinan wanita dalam Kesatuan Sekerja: Kajian kes Sabah Banking Employees Union. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

D

Dayang Emillia Ariza Abg Ahmad (2009) Kesinambungan dan perubahan muzik tradisional Iban: kajian kes di Rumah Panjang Engkudu Atas, Betong. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Dg Junaidah Awang Jambol (2009) Sejarah perkembangan golongan bangsawan Melayu Brunei di daerah Papar (1881-1963). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Dan Darby Peter Ng (2009) Regim Pemanasan Global: Amerlka Syarikat dan Kesatuan Eropah dalam protokol Kyoto. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

E

Emily Mathius (2009) Pengaruh sistem perparitan terhadap kejadian banjir kajian kes: Menggatal, Kota Kinabalu Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

F

Fadzilah Majid Cooke (2009) Border crossings in the Asia Pacific: Metaphoric and jurisdictional. Asia Pacific Viewpoint Volume 50, Issue 1, 2009, Pages 24-28 , 50 (1). pp. 24-28. ISSN Blackwell Publishing Inc.

Francisca Lukas (2009) Sejarah perkembangan pendidikan di daerah Tuaran,1881-1981. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

H

Hartaty Alimin (2009) Implikasi penghantaran semula pekerja asing : kajian kes di Felda Umas, Tawau,Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Haziqah Nasirah Zol Bahari (2009) Iskandar Malaysia dari perspektif keselamatan. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

J

Jumriati Abdullah (2009) Hubungan pencemaran udara dan suhu: kajian kes bandar Tawau. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Juhita Gunong (2009) Pendatang tanpa izin di Lahad Datu, Sabah: Satu tinjauan dari sudut sosio-ekonomi (1997-2007). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Juliah Mohd Yunus (2009) Sejarah perkembangan sistem pentadbiran dan politik di daerah Semporna, 1887-1985. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Jeannyora Mahin (2009) Pemaparan personaliti akhbar New Sabah Times dan The Borneo Post: Kajian kes personaliti politik Sabah Brig. Jen. Datuk Liew Yun Fah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Jesinja Ambasing (2009) Warisan dan seni bina perahu komuniti pesisir pantai dan pulau di Sandakan, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Jumalia Jali (2009) Kemusnahan dan pemuliharaan tinggalan arkeologi di Lembah Bamiyan, Afghanistan. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

L

Lee, Kuok Tiung and Mohd Safar Hasim (2009) Media framing of a political personality : A case study of a Malaysian politician. European Journal of Social Sciences, 9 (3). pp. 408-424. ISSN 1450-2267

Lee, Min Yee (2009) Potensi aktiviti perembesan insulin oleh ekstrak Homalanthus sp. dan Impatiens balsamina. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

M

Maria Sami (2009) Sejarah perkembangan agama kristian katolik di Tuaran, Sabah, 1930-1994. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Masney Adrna Sebin (2009) Kajian perubahan morfologi Sungai Tuaran dengan menggunakan aplikasi penderiaan jauh (RS). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Mohd Safwan Mohd Hajar (2009) Migrasi dan perburuhan dalam sektor perladangan di kawasan Labuk, daerah Beluran. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Mohamad Saiful Japar (2009) Perubahan dalam tradisi kekeluargaan komuniti Kadayan: Kajian etnografi di Kampung Sungai Miri, Wp Labuan. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Mohd. Adzaimin Mohd. Gazali (2009) Penglibatan golongan "Scavengers"dalam pengurusan sisa pepejal bandar: Kajian kes bandaraya Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Muhd Minsya Baharudin (2009) Penyatuan semula Jerman, 1945-1990. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Mohd Syazwan Rashid (2009) Integrasi GIS dan kaedah rasional dalam memodelkan luahan air. Kajian kes: Lembangan sungai. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Mohd Faisal Hamzah (2009) Aplikasi penderiaan jauh dalam menilai jenis guna tanah berdasarkan aspek cerun : kajian kes Semporna. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Martini Marcus (2009) Perumahan kos rendah: Kajian persepsi di kalangan penghuni di kawasan bandaraya Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Milus Bin Alu @ Abd. Wahad (2009) Masyarakat Iranun di Sabah, 1780-an hingga 1994: Persaingan politik akar umbi di Kota Belud. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Mohd. Amirudin Suhaimi (2009) Sejarah Persatuan Islam Putatan. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

N

Nik Mohd Rahimi and Nurulasyikin Muda and Zamri Mahamod and K. S. M. Teh (2009) Relationship between Arabic listening skills and motivation. International Journal of Learning, 16 (5). pp. 139-150. ISSN 1447-9494

Noor Ellyza Ismail@Abdul Rahman (2009) Peranan sms dan mms sebagai pengganti kepada komunikasi interpersonal. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Nur Azian Bakri (2009) Hubungan landskap tumbuhan terhadap suhu dan kelembapan bandar: Kajian kes, Putrajaya. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Naswan Yunus (2009) Pengaruh guna tanah terhadap luahan air: Aplikasi GIS dan model kaedah rasional ke atas luahan air. kajian kes: Lembangan Sungai Tuaran. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Norzia Asak (2009) Pengaruh bekalan air terhadap pengeluaran hasil padi sawah. Kajian kes: Kampung Mangkalua, Kota Marudu, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Norhasuna Hassan (2009) Pelancongan komuniti dan homestay: Kajian kes di Kampung Lonek, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Normarliana Daud (2009) Pengaruh ciri- ciri morfometri lembangan saliran dan jumlah hujan ke atas luahan. Kajian kes; Lembangan Sungai Tobobon/Gudon. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Nur Sima Nurjimar (2009) Sejarah daerah Tuaran, Sabah (1881 - 1963). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Nasir Darus (2009) Kesedaran pelajar institut pengajian tinggi terhadap pengurusan sisa pepejal: Satu tinjauan mengenai amalan kitar semula, dikalangan mahasiswa Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Noorsahalza Tangkapan (2009) Warisan perahu tradisional komuniti pesisir pantai di Kunak Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Nor Ashiken Ismail (2009) Dr Ali Sharia'ti: Arkitek revolusi Iran 1979. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Noor Khairul Abdul Rahman (2009) Sejarah Daerah Kuala Pilah, 1957-1975. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Nor Azlina Ab Malek (2009) Hubungan Amerika Syarikat dan Iraq semasa perang Iran dan Iraq tahun 1980-1988. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

O

Ong, Chai Shuang (2009) Perbandingan pola penggunaan radio di bandar dengan luar bandar: Kajian kes di bandaraya Kota Kinabalu dan pekan Kota Belud. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

P

Philip Peter (2009) Laporan akhir latihan praktikum di Sabah Electricity Sdn Bhd, Unit Kendalian Pembahagian Kota Kinabalu, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

R

Roslee Abbas (2009) Adult leaners in community development programs with a focus on learning preferences. International Journal of Learning, 16 (3). pp. 477-494. ISSN 1447-9494

Rusmandi Sidin (2009) Laporan akhir latihan praktikum di Jabatan Perhubungan Perusahaan, Sabah. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Roslida Ali (2009) Impak banjir kepada sosioekonomi penduduk: Kajian kes Hulu Setiu, Terengganu. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Roslina Jemali (2009) Aplikasi Life Cycle Assesment (LCA) dalam pemilihan kaedah pengurusan sisa pepejal. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Rodiah Odotong (2009) Migrasi dan kegiatan ekonomi masyarakat Cina di Kudat, 1963-2003. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Rafidah Aras (2009) Sejarah Wallace Bay Pulau Sebatik (1954-1985). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Ruzimie Akumin (2009) Sumber bekalan air di kawasan luar bandar: Kajian kes kampung Kaparingan Ranau, Sabah. University Malaysia Sabah. (Unpublished)

Rosaini Micheal (2009) Kegiatan ekonomi informal: Satu kajian kes di Gaya Street Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Rebekaht.Manogaran (2009) Is Indonesia a weak state? Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Rosazman Hussin and Dayang Suria Mulia and Jalihah Md Shah and Asmady Idris (2009) Study to identify strategies and programmes to eradicate poverty and improve employment and equity restructuring in the state of sabah: component 3 – qualitative. (Unpublished)

S

Suhaidi Ibrahim (2009) Keberkesanan pendekatan "pemujukan menakutkan" (fear arousing appeal) dalam Kempen Anti Merokok oleh Kementerian Kesihatan Malaysia: satu kalian kes di Universiti Malaysia Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Sarini Sundu (2009) Sejarah perkembangan pendidikan menengah Missionari di Tawau (1963 - 2000). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Sassuliza Muhmad (2009) Tuan guru Dato' haji Nik Abdul Aziz Nik Mat: Tokoh pendakwah dan politik Islam negeri Kelantan (1967-2004). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Syarifah Yasreen Balqish Syed Hassan (2009) OKK Majimbun Majangkin: Tokoh pemimpin daerah Inanam, Sabah. (1908-1981). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Stella Sidil (2009) Homestay: Implikasinya terhadap sosioekonomi penduduk tempatan; tinjauan ke atas Kg. Taginambur Kota Belud. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Siti Sarah Said (2009) Pengurusan Sisa Pepejal: Kajian Ke Atas Bahan Kitar Semula Oleh Syarikat Swasta Di Bandaraya Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Siti Khatijah Zakaria (2009) Kajian terhadap sumber-sumber pencemaran Sungai Inanam Kota Kinabalu, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Siti Norfazilah Norman (2009) Kempen kitar semula di Sabah. Kajian kes: Kesedaran kitar semula di kalangan penduduk di daerah Kudat. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Suzanah Masalin (2009) Peranan SUHAKAM dalam penyelesaian masalah tanah adat: Kajian kes di Kg.Baluo Datong,Pitas. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Subramaniam Raman (2009) Sejarah reaksi dan tindak balas British terhadap kegiatan perisikan Jepun di Borneo Utara sebelum perang dunia kedua(1884-1941). Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Siti Rohayu Abdul Latib (2009) Penglibatan wanita dalam sektor tidak formal: Satu kajian kes di Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Sardi Samsuddin (2009) Impak kawasan setinggan terhadap kualiti air Sungai Inanam. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Suzie Madiana Ak Reggie (2009) Malaysia dan isu Antartika era Tun Dr. Mahathir Mohammed. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Shuzairiani Mohd Arshad (2009) Liputan media dan "Pelan Pengurusan Krisis": (Satu kajian insiden menara PMU tumbang milik Sabah Electricity Sdr. Bhd. (SESB) di Sabah). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

T

Thien, Julia (2009) Sejarah pendidikan mubaligh di daerah Papar, Sabah: sekolah St. Joseph, Papar (1881-1975). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

W

Wisko Anak Angin (2009) Persepsi penduduk terhadap saranan penempatan semula. Kajian kes : Kawasan penempatan Empangan Bengoh, Kuching Sarawak. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Y

Yap, Yee Leng (2009) Kesan iklan makanan ringan televisyen ke atas tabiat makan dan kegemaran bella: kajian di kalangan pelajar UMS. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Yaniza Shaira Zakaria (2009) Status kualiti air sungai dan faktor yang mempengaruhi pencemaran sungai di Sungai Petani pada tahun 2004 hingga 2007. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Yusten Karulus (2009) Komuniti sempadan dan persoalan keselamatan: Kajian kes di Ba'kelalan. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Z

Zahariah Bakia (2009) Penerimaan rancangan ultraman oleh kanak-kanak: satu kajian di Tadika Humana H-100 Lunpadas, Lahad Datu, Sabah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Zurina Zulkifli (2009) Kajian penjanaan sisa pepejal di Kg Tobobon, Menggatal, Kota Kinabalu. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Zuhairy Zolkiple (2009) Jemaah Tabligh di Kg. Desa Pahlawan, Ayer Hitam, Johor: Satu kajian kes tentang struktur organisasi peranan dan penerimaan sosial. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Zenno Fernandez Nasirin (2009) Budaya Tagal di Tamparuli, Sabah (1963-2009). Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

Zainuddin Sabu (2009) Keberkesanan kempen anti kutu sampah: Kajian kes di Pekan Tanjung Aru. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

This list was generated on Thu Apr 25 13:47:14 2024 +08.