Hydrodynamics and sedimentary processes in Salut Mengkabong Lagoon

Shahbudin Saad and Ejria Saleh (2006) Hydrodynamics and sedimentary processes in Salut Mengkabong Lagoon. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
Hydrodynamics And Sedimentary Processes In Salut Mengkabong Lagoon.pdf

Download (51kB) | Preview

Abstract

Pemahaman mengenai hidrodinamik seperti pergerakan air, corak peredaran arus dan proses percampuran air ketika air pasang dan surut dan pengaruh parameter fizikal air seperti saliniti dan suhu adalah penting di dalam kajian sedimentasi. Kajian mengenai ridrodinamik dan proses sedimentasi ini dijalankan di Lagun Salut-Mengkabong. Lagun Salut-Mengkabong merupakan satu sistem muara yang luas dan mempunyai sumber air tawar yang sangat minimum dari daratan. Kajian ini memberi fokus kepada kesan perubahan proses-proses fizikal ketika pasang surut parbani dan pasang surut anak terhadap luahan air, kepekatan sedimen terampai dan beban sedimen. Penyampelan telah . dijalankan di satu keratan rentas berdekatan dengan mulut muara. Sampel air telah diambil setiap dua jam pada tiga kedalaman iaitu permukaan, pertengahan dan dasar bagi satlJ kitaran pasang surut. Paramater fizikal seperti saliniti, suhu dan arus juga direkodkan setiap dua jam pada setiap 1 m kedalaman. Sebagai reaksi tcrhadap variasi pasang surut, kepekatan sedimen tcrampai di dapati berkurangan semasa pasang surut anak (9.8mg/l) dan meningbt scmnsa pasnng surut parbani (I3.8mg/I). Kajian ini juga telah mendapati bahawa lebih banyak sedimen terampai dibawa masuk ke Lagun Salut-Mcngkabung berbanding dcngan scdimen yang dibawa keluar ke laut.

Item Type: Research Report
Keyword: Lagun Salut-Mengkabong , hydrodynamics , marine
Subjects: Q Science > QE Geology
Depositing User: NORAINI LABUK -
Date Deposited: 15 Aug 2019 08:40
Last Modified: 15 Aug 2019 08:40
URI: https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/23305

Actions (login required)

View Item View Item